marți, 24 ianuarie 2017

Se lasă amurgul

Se lasă amurgul
Și-mi vine să strig
Până la Cer și înapoi:
"De ce nu pot să mă ridic?"

Se lasă amurgul
Și frigul mă-ncolțește
Viforu-i aproape,
Tristețea mă umbrește...

Se lasă amurgul
Și ceru-i fumuriu
E ceață în zare,
În suflet – pustiu...

Se lasă amurgul
Pe câmp, în livezi
Îngheață pământul
Și plânge-n ascuns
Atâtea ar zice și totuși...nimic el n-a spus.

Asemenea taină
Mistuie inima mea.
Suspină adânc, ar zice ceva,
Dar...
În seara asta, amurgul se lasă,

Și-i frig de îngheață, dar cui îi mai pasă?

Marinela Lungu
24.01.2017

sâmbătă, 7 ianuarie 2017

Crăciunul înseamnă iubire

Lumea a fost creată din și pentru iubire. Dumnezeu și-a sacrificat unicul Fiu în numele mântuirii, din marea dragoste pentru omenire. De prea multe ori, nu înțelegem cât de mult s-a sacrificat El pentru noi. Astăzi (pe stil vechi) se sărbătorește Nașterea Mântuitorului. Astăzi, pentru mine e Crăciunul. Mai presus de lucrurile materiale, astăzi este despre iubire, despre acea iubire care tămăduiește, întărește și purifică, despre acea iubire capabilă să schimbe lumea în bine, acea iubire cuminte, tăinuită într-un colț de suflet.
Doar prin iubire omul se poate înălța, poate ajunge la cele sfinte. Iubind frumos și curat. Iubind cu sinceritate, cu dăruire și căldură. Doar din iubire se poate naște Eternul. Doar prin iubire poți ajunge la stele. Asta vrea Dumnezeu să ne amintim ASTĂZI și ÎN FIECARE ZI: lumea a fost creată din și pentru dragoste. Prin urmare, toate realizările noastre în viață sunt nule, dacă nu o îndeplinim pe cea mai mare: să iubim! Asta e cel mai important. Asta vrea Dumnezeu pentru noi. Cu acest scop și-a trimis Fiul pe pământ, sacrificându-l în numele mântuirii, adică în numele iubirii.
Numai iubirea poate face minuni în lume. Numai prin ea, omul ajunge să trăiască cu adevărat, să vadă și să prețuiască tot ceea ce i s-a dat, să creeze frumosul, să-l valorifice, să-l aducă în lume. Numai iubirea e capabilă să transforme o cocioabă în palat. Iubirea e forța supremă în lume!
Crăciun fericit, cu iubire, gânduri bune și bucurii în suflet!

Marinela Lungu
07.01.2017
"Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată."
Sfântul Apostol Pavel
3 - 67